S. R. G. B.

Contactgegevens

     
Stichting Recreatie Gehandicapten Breda
Neubourgstraat 66
4834 JM  BREDA

ANBI: RSIN 004865807

Giften zijn welkom op rekening
NL19 INGB 0002614701